E-postadress: Lösenord: Nytt lösenord

Välkommen till MUCF:s ansökningssystem

Här kan du söka bidrag eller lämna en intresseanmälan. Du kan också redovisa bidrag.

Logga in

För att logga in i systemet behöver din organisation ha ett konto. Och du behöver vara registrerad som kontaktperson för det kontot.

Du loggar in med ditt användarnamn som är din e-postadress och det lösenord som tilldelats dig och ska ha skickats till den e-postadressen när du lades till som kontaktperson.

Ny användare?

Har din organisation inte redan ett konto kan du skapa ett. Klicka då på knappen Skapa konto högst upp till höger. Du kan då lägga till dig själv som kontaktperson. Om din organisation redan har ett konto kan en redan befintlig kontaktperson för det lägga till dig som kontaktperson för organisationen.

Din organisation behöver bara ha ett konto, även om ni är flera kontaktpersoner som ska skicka in olika ansökningar/intresseanmälningar via systemet.* Kontrollera gärna om ni redan har ett konto innan du registrerar ett nytt. Fråga kollegor eller styrelseledamöter. Om organisationen har ett konto sedan tidigare ska du använda det.

*Olika verksamheter eller förvaltningar inom en större kommun kan behöva registrera egna konton, istället för ett gemensamt, beroende på hur organisationen ser ut.

Redovisa ett bidrag

Logga först in i systemet. Då ser du en lista med alla ansökningar som ni inom er organisation har skickat in via systemet. Klicka på knappen Slutrapport bredvid den ansökan ni fått beviljad och vill redovisa.

Just nu kan du söka de här bidragen:

Verksamhet som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism 2017
Bidrag till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer.
Ansökningstid från den 26 januari 2017 till och med den 15 mars 2017
Klicka här för mer information.
Titta på formuläret
 
Projektbidrag till verksamheter mot rasism och intolerans 2017
Projektbidrag för arbete mot rasism och liknande former av intolerans.
Ansökningstid från den 26 januari 2017 till och med den 9 mars 2017
Klicka här för mer information.
Titta på formuläret
 
Insatser för unga som varken arbetar eller studerar 2017
Bidrag till kommuner och samordningsförbund för att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar eller studerar eller som löper risk att hamna i en sådan situation. Verksamheten ska i huvudsak riktas till unga och unga nyanlända i åldern 15-25 år.
Ansökningstid från den 26 januari 2017 till och med den 15 mars 2017
Klicka här för mer information.
Titta på formuläret
 
Kvinnoorganisationers projekt 2017
Projektbidrag för att stödja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet samt för att stimulera möjligheterna för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.
Ansökningstid från den 26 januari 2017 till och med den 15 mars 2017
Klicka här för mer information.
Titta på formuläret
 
Ungas organisering 2017
Projektbidrag för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.
Ansökningstid från den 26 januari 2017 till och med den 9 mars 2017
Klicka här för mer information.
Titta på formuläret
 
Demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter 2017
Bidrag till projekt som vill upprätta lokala resurscenter för att stärka den demokratiska delaktigheten.
Ansökningstid från den 26 januari 2017 till och med den 20 mars 2017
Klicka här för mer information.
Titta på formuläret
 
Jämställdhetsprojekt 2017
Projektbidrag med syfte att främja jämställdhet mellan kvinnor och män
Ansökningstid från den 26 januari 2017 till och med den 15 mars 2017
Klicka här för mer information.
Titta på formuläret
 
Medel till studier om det civila samhället 2017
Ett bidrag till forskare för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt.
Ansökningstid från den 27 januari 2017 till och med den 2 maj 2017
Klicka här för mer information.
Titta på formuläret
 
Bidrag till sommarlovsaktiviteter 2017
Kommuner kan rekvirera bidraget för att utveckla och genomföra sommarlovsaktiviteter.
Ansökningstid från den 16 januari 2017 till och med den 1 juli 2017
Titta på formuläret
 
Lupp 2017
Ansökningstid från den 6 december 2016 till och med den 26 februari 2017
Titta på formuläret